آموزش یا یادگیری مساله این است

posted Nov 23, 2011, 11:58 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 23, 2011, 11:58 PM ]
بهم گفت دوست دارم تو تعیین نیازهای آموزشی مدیرانم با ما همکاری داشته باشی و حتی نیازهای آموزشی خودم رو هم تعیین کنی! گفتم این خیلی خوبه که به عنوان یک مدیر متوجه اهمیت امر آموزش شدی ولی کافی نیست و باید این رو هم درک کنی که تعیین نیاز آموزشی و رفع اون تنها یکی از ورودی های فرآیند یادگیری هست...
صحبت هامون گل انداخت و رفتیم به این سمت این که نوشتن، قصه گفتن، خودآموزی، حل مساله، الگوسازی از بهترین ها، ایده داشتن، دسته بندی کردن، معاشرت با افراد خلاق و نوآور، کارآفرینی، بازخورد گرفتن، سفر به جاهای جدید، شمردن نعمت ها، پرهیز از قواعد گذشته و ساختن قوانین جدید، تصویر سازی ذهنی، حتی خوشمزگی و مواردی از این دست همگی می تونه به یادگیری که هدف اصلی آموزش هستش کمک کنه! 
همه منظورم این بود که تعیین نیاز آموزشی بخشی از راهه! راهی که الزاما نباید با آموزش دادن تموم بشه...! مهم یادگرفتنه و همه راه هایی که گفتم در کنار آموزش می تونه راهگشا باشه! سختش بود قبول کنه... از هر طرف که می گرفتمش می رفت سمت آموزش...!
Comments