اهمیت تحلیل گزارش های آماری در سازمان ها

posted Mar 19, 2012, 1:54 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Mar 19, 2012, 1:57 AM ]

در این قسمت نامه مشاور مدیریت به مدیر عامل یکی از سازمان های معتبر و موفق و همچنین پاسخ ایشان را ملاحظه می فرمایید:
مدیریت محترم عامل، درود بر شما
حتما تا کنون گزارش آماری نه ماهه را مشاهده فرموده اید. این گزارش که با تلاش ...... و تحت مدیریت هوشمندانه ...... تنظیم گردیده است حاوی نقاط قوت مناسبی است که برای پاسخگویی به درخواست های جنابعالی نسبت به نسخه های قبلی منتشر شده، بهبود یافته است. تغییر محسوس این گزارش شکل صفحات آن است، بدین صورت که هر صفحه تحلیل جداگانه ای از مدیر قسمت مرتبط را نشان می دهد و در پایان هر بخش گزارش، مدیر مربوطه تحلیل کلانی از روند کلی گزارش آماری نه ماهه واحد خود ارایه نموده است. البته با همه زحماتی که برای تدوین این گزارش کشیده شده است لیکن به خاطر آنکه فرهنگ ارایه گزارش های آماری و تحلیلی بین تمامی قسمت ها مختلف فراگیر نشده است هنوز با کمبودهایی در این باره روبرو هستیم.
در ادامه برخی فرصت های بهبود برای این گونه گزارش ها یادآوری گردیده است:
1- فهرست مطالب گزارش باید تمام واحدهای ..... را دربرگیرد و اگر چه برای برخی واحدها شاخص های آماری تنظیم نگردیده است لیکن گزارش باید به تمامی قسمت ها، با وجود کمبودهای آماری آنها توجه داشته باشد.
2- در صفحه مقدمه لازم است واحد آمار و اطلاعات عملکرد قسمت های مختلف را از دو بابت (همکاری در ارایه آمارها و همکاری در تحلیل گزارش) مورد ارزیابی قرار دهد.
3- برای بسیاری از قسمت ها مانند ....... شاخص های آماری اولیه تعریف شده است که طی مکاتبات لازم به اطلاع واحد آمار و اطلاعات رسانده شده است. امید است این موارد در گزارش 12 ماه 1390 به تمامی آورده شود.
4- برخی از قسمت های گزارش فاقد جدول لازم برای افزوده شدن تحلیل مدیر قسمت می باشد که از یکدستی گزارش کاسته است. به عنوان مثال صفحات گزارش آماری ...! در چنین مواردی دقت نظر واحد آمار و اطلاعات شرط اصلی در یکدستی گزارش تولید شده است.
5- برخی از قسمت های گزارش فاقد هر گونه تحلیل صفحه به صفحه و یا تحلیل کلی مدیر قسمت مرتبط است و مشخص هم نشده است که چرا این تحلیل ها از مدیران واحدها دریافت نشده است.
6- تعدادی از تحلیل های مدیران بجا و موثر بیان شده است لیکن برخی تحلیل ها فاقد نگرش مناسب برای تصمیم های بعدی مدیریت موسسه بوده و این گونه تحلیل ها غیر موثر و خواندن آنها برای مدیریت وقت گیر است. در این رابطه پیشنهاد می شود در جلسه ای با حضور تمام مدیران هدف از تنظیم چنین گزارش هایی تشریح شده و خواسته های موسسه برای مدیران تبیین شود تا به اهمیت موضوع نگاهی ویژه صورت گیرد.
در پایان و ضمن تشکر مجدد از تمامی دست اندرکاران تولید این گزارش به استحضار می رساند علاوه بر توجه به موارد یاد شده که سبب بهبود گزارش می گردد اگر صلاح بدانید مقرر فرمایید پیشنهاد زیر نیز در دستور کار قرار گیرد:
افزودن قسمتی در گزارش های آماری تولید شده با عنوان "پیش بینی آینده با توجه به تحلیل عملکرد گذشته"!

پاسخ مدیرعامل: به لطف الهی انشاءالله در سال آینده به شورای معاونین جایگاه جدی تری داده خواهد شد لذا این مساله را در یکی از دستورهای جلسات آینده این شورا قرار دهید.

Comments