مديراني كه بلد نيستند تايپ كنند

posted Oct 24, 2011, 12:49 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 24, 2011, 1:04 AM ]
شنيده بودم از وقتي نرم افزار اتوماسيون اداري را راه انداختن خودش سخت تاكيد كرده همه نامه هاشون رو توي كارتابل الكترونيك پاسخ بدن تا كارها با سرعت بيشتري انجام بشه، نيازي به نيروي خدماتي براي جابجايي نامه ها بين قسمت هاي مختلف شركت نباشه و هم اينكه در مصرف كاغذ و فضاي بايگاني صرفه جويي بشه... تحسين كردم مدير عاملي اين چنين را.... 

ديروز تو پي نوشت (پاراف) نامه هاي الكترونيك مديرعامل نگاه مي كردم تا بدونم روي گزارش من چه نظري داده با كمال ناباوري ديدم به منشي اش نوشته: " يك نسخه پرينت گرفته شود"!... 

البته به نظر من ايشون و خيلي از ديگر مديراني كه مي شناسم بيشتر به خاطر ناآشنايي و مهارت ناكافي در تايپ ده انگشتي با صفحه كليد كامپيوتر ناچار شده و علي رغم تاكيد زياد! خودشان مصداق حكايت رطب خورده كي منع رطب كند! مي شوند.

از اين رو مناسب ديدم يك سند آموزشي را اينجا قرار بدم تا مديراني از اين دست بتونن با يادگرفتن نحوه درست تايپ كردن ده انگشتي  و بدون نگراني پا به وادي مكاتبات الكترونيك بگذارند و از مزاياي اين وادي بي نصيب نباشد.


 
تا نظر شما چي باشه؟
Comments