ایزو و کنترل کیفیت آماری

posted Nov 21, 2011, 10:10 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 21, 2011, 10:11 PM ]

ممیزی صدور گواهینامه ایزو 9001 و 22000 در حال انجامه... ممیز داره راجع به فنون آماری واسه تحلیل ضایعات و مسایل سلامت مواد غذایی می پرسه... همکاران واحد کنترل کیفیت و سلامت سازمان کارفرما خوشبختانه به خوبی به توصیه های بنده گوش کردند و نمودارهای کنترلی را ترسیم و تحلیل کرده اند.... ممیز هم در حال اظهار فضل هست که معنی و مفهوم این نمودارها اله و بله ...! یکی نیست بهش بگه بنده خدا تو که توی دانشگاه کلی واحد درسی برای کنترل کیفیت آماری پاس کردی باید خودت رو با این بندگان خدا مقایسه کنی! 

باز هم توی دلم گفتم خدا رو شکر همین استاندارد ایزو هست که بعضی ها به خاطر پیاده سازی اون مجبور می شن بخشی از بحث های کنترل کیفیت آماری رو یاد بگیرن و انجام بدن... باز هم بگید ایزو اله و بله و بدرد این مملکت نمی خوره!

Comments