من كه گفته بودم ايزو تو ايران چه طوريه

posted Oct 23, 2011, 11:24 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 24, 2011, 1:03 AM ]

بيش از 8 ماهه كه براي پياده سازي دوتا از استانداردهاي ايزو باهشون قرارداد بستم. شركت كوچكي هستند... از روز اول بهشون گفتم با يك نفر كه بعنوان مدير كنترل كيفيت، نماينده مديريت، سرپرست توليد، مسئول بهداشت محيط، ناظر انبار و ... به من معرفي كرديد نمي تونيم اين پروژه رو بخوبي جلو ببريم. پاسخ درست و حسابي بهم نمي دادند. مستندسازي با سختي تموم شد و رسيديم به اجراي سيستم! كارها به كندي جلو مي رفت آخه اين بنده خدا دست تنها نمي تونست تمام الزامات استاندارد كه از قضا كم هم نيست را يك تنه اجرا و سوابقش رو هم نگهداري كنه...! بالاخره ترفندهاي من و حجم كارها سبب شد يك نفر رو بعنوان مدير توليد معرفي كنن...

انگار رفتيم سر خونه اول! دوباره بايد از اول آموزش بدم و پيگير كارها باشم... با مدير عامل شون صبحت مي كردم بهش گفتم من كه از اول گفته بودم! نگفته بودم؟!

 نمي دونم چه اصراري توي شركت هاي ايراني هست كه مي خوان بدون تر شدن پاشون كارهاي استاندارد رو انجام بدن و گواهينامه ايزو بگيرن! درصد كمي از شركت ها هستند كه واقعا از استانداردهاي ايزو مفاهيم مديريتي رو درك و اجرا مي كنن. نمونه عرض كنم اكثر قريب به اتفاق مديرعامل شركتي هايي كه ايزو دارند هنوز بلد نيستند چگونه آمار و اطلاعات را تجزيه و تحليل كرده و بر مبناي اونها تصميم بگيرند.

 تا نظر شما چي باشه؟

Comments