کانال و گروه تلگرامی مشاور مدیریت

از تاریخ ۴ شهریور ۹۴ گروه تلگرامی مشاور مدیریت تشکیل شد و با حضور تعدادی از همران گرامی آغاز به کار کرد. در این گروه تلاش می‌شود با همفکری و مشارکت اعضای گروه مباحث مدیریت در سازمان ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در این خصوص دانش و تجربیات مختلف به اشتراک گذاشته شود. پس از مدتی کارکرد 
پس از مدتی فعالیت به این نتیجه رسیدیم که امکان انتشار مطالب کاملا مرتبط با سیستم های مدیریت در یک گروه تلگرامی به درستی میسر نیست و به سبب آزاد بودن اعضا در بازنشر مطالب و امکان گفتگوهای دو یا چند نفره که گاه خارج از موضوع گروه بود ماموریت گروه خدشه دار می شود و از سوی دیگر اگر خواسته باشیم مرتبط اعضای گروه را کنترل کنیم تا در حیطه موضوع صحبت کرده و مطالب شان را بازنشر دهند نیاز به انرژی بیش از حدی است. بنابراین تصمیم گرفته شد در کنار گروه، کانال تلگرامی مشاور مدیریت نیز ایجاد شود. 
از تاریخ ۲۴ مهر ۹۴ کانال تلگرامی مشاور مدیریت نیز تاسیس شد. در این کانال مطالب مرتبط با سیستم های مدیریت انتشار خواهد یافت و همچنین گزیده ای از مباحث و گفتگوهای سازنده ای که در گروه تلگرامی مشاور مدیریت مطرح می شود گزیده و بازنشر خواهد شد.


برای حضور در گروه تلگرامی مشاور مدیریت اینجا کلیک کنید.

برای همراه شدن با کانال تلگرامی مشاور مدیریت اینجا کلیک کنید.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  3230k v. 1 Sep 16, 2015, 11:31 PM حسین صادق‌فر
Ċ
View Download
  1778k v. 1 Oct 4, 2015, 12:26 AM حسین صادق‌فر
Ċ
View Download
  2789k v. 1 Sep 16, 2015, 11:37 PM حسین صادق‌فر
Ċ
View Download
  1282k v. 1 Sep 23, 2015, 7:23 AM حسین صادق‌فر