Recent site activity

Nov 11, 2018, 7:32 AM حسين صادق‌فر edited اپل چه سوالاتی در مصاحبه استخدامی شخصیتی از متقاضیان می‌پرسد
Nov 11, 2018, 7:32 AM حسين صادق‌فر edited اپل چه سوالاتی در مصاحبه استخدامی شخصیتی از متقاضیان می‌پرسد
Nov 11, 2018, 7:31 AM حسين صادق‌فر created اپل چه سوالاتی در مصاحبه استخدامی شخصیتی از متقاضیان می‌پرسد
Apr 28, 2016, 5:44 AM حسين صادق‌فر attached بیست و چهار سوالی که اپل در مصاحبه‌های استخدامی می‌پرسد to بانك آزمون هاي هوش عاطفي
Apr 28, 2016, 5:44 AM حسين صادق‌فر attached بیست و چهار سوالی که اپل در مصاحبه‌های استخدامی می‌پرسد to بانك آزمون هاي هوش عاطفي
Apr 28, 2016, 5:43 AM حسين صادق‌فر deleted an item from ابزار مديريت
Apr 28, 2016, 5:43 AM حسين صادق‌فر added an item to ابزار مديريت
Jan 26, 2016, 9:09 PM حسين صادق فر edited روش تدوين دستورالعمل هاي كاري
Jan 26, 2016, 9:07 PM حسين صادق فر edited روش تدوين دستورالعمل هاي كاري
Jan 26, 2016, 9:07 PM حسين صادق فر attached روش درست حمل و نقل قرقره های کابل.jpg to روش تدوين دستورالعمل هاي كاري
Jan 7, 2016, 7:00 AM حسين صادق فر edited ترجمه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵
Jan 7, 2016, 7:00 AM حسين صادق فر attached مدیریت.jpg to ترجمه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵
Jan 7, 2016, 7:00 AM حسين صادق فر created ترجمه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵
Oct 22, 2015, 12:12 AM حسين صادق فر edited کانال و گروه تلگرامی مشاور مدیریت
Oct 22, 2015, 12:12 AM حسين صادق فر attached sadeghfar_ir.png to گروه تلگرامی مشاور مدیریت
Oct 18, 2015, 6:19 AM حسين صادق فر edited شادترین شغل های دنیا
Oct 18, 2015, 6:19 AM حسين صادق فر attached img_ref1980_01.jpg to شادترین شغل های دنیا
Oct 18, 2015, 6:19 AM حسين صادق فر created شادترین شغل های دنیا
Oct 16, 2015, 11:08 PM حسين صادق فر edited گروه تلگرامی مشاور مدیریت
Oct 15, 2015, 10:54 PM حسين صادق فر created گفتگوهای شبانه تلگرامی
Oct 4, 2015, 12:26 AM حسين صادق فر attached شماره چهارم - هفته نامه مشاور مدیریت.pdf to گروه تلگرامی مشاور مدیریت
Sep 23, 2015, 7:23 AM حسين صادق فر attached شماره سوم - هفته نامه مشاور مدیریت.pdf to گروه تلگرامی مشاور مدیریت
Sep 18, 2015, 12:01 AM حسين صادق فر edited صفحه اول
Sep 18, 2015, 12:01 AM حسين صادق فر edited صفحه اول
Sep 17, 2015, 11:59 PM حسين صادق فر edited رزومه مشاور مديريت

older | newer