Warren Buffett

posted Jul 6, 2010, 6:16 AM by حسین صادق‌فر

شبکۀ CNBC مصاحبۀ یک ساعته‌ای را با Warren Buffett، دومین مرد ثروتمند جهان که کمک 31 میلیارد دلاری به موسسات خیریه نموده بود ترتیب داد.

 Warren Buffet برخی از جالب‌ترین ویژگی‌های زندگیش را این گونه نقل می‌نماید:  

 • به فرزندانتان سرمایه‌گذاری را بیاموزید. 

 • فرزندانتان را تشویق کنید تا کسب و کاری را آغاز کنند. 

 • بیش از آنچه "واقعاً نیاز دارید" نخرید و فرزندانتان را تشویق کنید که این گونه فکر و رفتار نمایند. 

 • شما همانی هستید که هستید. 

 • همواره به اینکه چگونه می‌توان اهداف را به شکلی اقتصادی برآورده کرد بیاندیشید. 

 • برای هرموقعیتِ‌ شغلی ، کار را به کاردان بسپارید. 

 • اصول مدیریت: 

  •  اصل اول: سرمایۀ سهام‌دارانِ خود را از دست ندهید. 

  •  اصل دوم: اصل اول را فراموش نکنید. 

 • اهداف را مشخص کنید و مطمئن شوید که افراد بر روی آنها تمرکز نموده‌اند. 

 • خودنمایی نکنید، خودتان باشید و آنچه از آن لذت می‌برید را انجام دهید. 

 • پول انسان را نمی‌سازد ولی این انسان بود که پول را ساخته است. 

 • به همان سادگی که هستید زندگی کنید. 

 • به مارک‌های تجاری توجه نکنید، تنها چیزی را بپوشید که در آن راحت باشید. 

 •  برای دریافت اسلاید کامل مصاحبه با ایشان اینجا کلیک کنید. 

  Comments