مهارت چه ربطی به بهره وری داره ؟!

posted Jul 31, 2011, 10:33 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 31, 2011, 10:35 PM ]
مدیریت محترم، آیا بین کارکنان شما افرادی به مهارت کسانی که در این فیلم مشاهده می کنید وجود دارد؟ آیا شما هم با توصیه، پند و نصیحت خواهان افزایش بهره وری در سازمانتان هستید یا از روش های علمی برای این مهم استفاده می نمایید.
Comments