رزومه سازها

posted Aug 25, 2015, 12:14 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 25, 2015, 12:17 AM ]
یکی از مهم ترین عناصر در روند استخدام در یک سازمان ارایه یک رزومه کاری (معرفی نامه کاری) اصولی و حرفه ای می‌باشد تا احتمال شما نسبت به دیگران جهت استخدام افزایش یابد. در ادامه برخی سرویس های آنلاین رزومه ساز فارسی و انگلیسی را برای ساخت آنلاین رزومه معرفی می‌کنیم.


Comments