قابلیت ماشین حساب ویندوز ۷ که من نمی دانستم!

posted May 27, 2012, 9:01 PM by حسین صادق‌فر
حتما می دانید که ماشین حساب ویندوز ۷ قابلیت‌هایی مانند محاسبات ابتدایی ریاضیات و همچنین محاسبات علمی، آماری، برنامه‌نویسی و محاسبات آماری را انجام می‌دهد. اگرچه ممکن است ندانید که این ماشین حساب می‌تواند محاسبات دیگری همچون محاسبه سود و بهره وام بانکی، محاسبه میزان مصرف سوخت و تبدیل واحدها به یکدیگر و چیزهای بیشتر را نیز انجام دهد. در این مطلب قصد دارم قابلیت های ماشین حساب ویندوز ۷ را که ممکن است شما ندانید به شما معرفی کنیم. برای دریافت مطلب قابلیت های ماشین حساب ویندوز 7 به اینجا بروید.
Comments