مشاوران مديريت ضعيف

posted Jan 4, 2011, 9:40 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:39 PM ]

مديريت محترم، مناسب است جنابعالي هم در جريان وضعيت جاري ارايه خدمات مشاوره براي پياده سازي استانداردهاي خانواده ايزو 9000 قرار گيريد. در چند روز اخير تماس هاي قابل توجهي از سوي مديرعامل يا نماينده مديريت سازمان هاي توليدي و خدماتي شهر هاي مختلف كشور از جمله كرمانشاه، اهواز، شيراز، تهران، رفسنجان و يزد داشتم مبني بر اينكه شركت متبوعه تماس گيرنده در حال پياده سازي استاندارد ايزو 9001 با استفاده از خدمات مشاور است. مديران محترمي كه با من در تماس بودند پرسش هايي را مطرح مي كردند كه براي من جاي تعجب داشت و به ايشان مكرر عرض كردم مگر شما از خدمات مشاور استفاده نمي كنيد و علي رغم پاسخ مثبت اين عزيزان، متوجه شدم مشاوري كه با وي قرارداد بسته اند به خوبي نتوانسته است نيازمندي هاي استاندارد ايزو 9001 را در سازمان طرف قرارداد (كارفرما) تفسير، مطالعه، طراحي و پياده سازي نمايد.

طرح برخي پرسش ها از سوي مديران تماس گيرنده بسيار نگران كننده بود چرا كه به نظر مي رسد مشاور گرانمايه! نتوانسته است مفاهيم پايه و اساسي و البته ساده مانند تفاوت دستورالعمل و روش اجرايي را در سازمان به درستي نهادينه كرده و از آنها در مكان ها و مواقع مناسب استفاده نمايد.

از اين رو بر آن شدم اين يادداشت كوتاه را بنويسم تا هشدار جدي براي مديران سازمان هايي باشد كه در آينده قرار است با استفاده از خدمات مشاور نسبت به پياده سازي استاندارد ايزو 9001 اقدام نمايند. بنده پيشنهاد مي كنم اين عزيزان قبل از هر چيز به توصيه هاي سازمان ايزو مبني بر چگونگي ارزيابي و انتخاب مشاور كه متن ترجمه شده آن در وب سايت مشاور مديريت آمده است توجه نمايند.

البته مسايل مطرح شده از سوي مديران محترمي كه با من تماس داشته اند به اين مورد تنها بسنده نمي شود و مسايل مهم ديگري نيز وجود دارد كه در روزهاي آينده به اطلاع شما خواهم رساند. اميدوارم سازمان هاي محترم خواهان پياده سازي استاندارد ايزو 9001 اهميت سپردن مقوله طراحي سيستم هاي مديريتي سازمان خودشان را به سازمان هاي حقيقي و حقوقي ذيصلاح از ياد نبرند و ايكاش موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به يكي از رسالت مهم خودش كه همانا آگاه سازي سازمان ها در اين باره مي باشد بهتر از گذشته عمل نمايد تا شاهد وارد شدن چنين آسيب هايي به بدنه سيستم هاي مديريتي در كشور نباشيم. 

Comments