ايزو 9001 مصور

posted Jul 30, 2010, 11:27 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:38 PM ]

مدیر گرامی، حتما تا کنون برای شما یا همکاران محترمتان گاهی پیش آمده است که لازم باشد سیستم مدیریت خود را در مطابقت با الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در یکی از همایش های درون یا برون سازمانی تشریح نمایید. معمولا برای ارایه سخنرانی در چنین همایشی سعی می شود از تصاویر مرتبط با متن استفاده گردد تا سخنرانی ارایه شده یا مقاله منتشر شده از محتوای قابل توجهی برخوردار شود. 

به منظور پاسخ دادن به این نیازمندی، مشاور مدیریت از چند وقت گذشته به دنبال جمع آوری و مناسب سازی تصاویری بوده است تا کمکی هر چند ناچیز به شما سروران گرامی بنماید. بنابراین به اطلاع می رساند هم اینک شما می توانید با رجوع به وب سایت مشاور مدیریت و بازگشایی قسمت متن استاندارد ایزو ۹۰۰۱ علاوه بر در اختیار داشتن متن استاندارد ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ از تصاویر مرتبط با برخی از الزامات این استاندارد بهره مند شوید.  

لازم به ذکر است مجموعه تصاویر ثبت شده در این قسمت در حال تکمیل و به روز آوری می باشد. از این رو خواهمشند است مشاور مدیریت را از دریافت نقطه نظرات خود به منظور بهبود محروم نسازید. 

Comments