بازاريابي جديد گواهي دهنده ايزو

posted Jan 9, 2011, 10:49 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:37 PM ]

مديريت محترم،

احتراما به عرض مي رساند چند روز پيش يكي از شركت هاي گواهي دهنده (C.B) با من تماسي داشت تا شركت و خدماتش را معرفي نمايد. از عجيب بودن نوع معرفي كه بگذريم! نكته غم انگيزي كه در اين گفتگوي كوتاه وجود داشت اين بود كه آسيب پذير شدن سيستم هاي مديريت در اين كشور دل هر عاشق كيفيتي را به درد مي آورد. ايشان بعنوان يك مزيت رقابتي مي گفت شركت شان اين امكان را فراهم آورده است كه وقتي مشاوري پروژه اي را براي دريافت انواع گواهينامه هاي خانواده ايزو معرفي كند درصد مشخصي به وي تعلق نمي گيرد بلكه هر درصدي كه خود مشاور پيشنهاد كند مال او خواهد شد و بعد هم از من هم خواست كه دست ياري به سويشان دراز كنم.

افسوس كه دست من كوتاه است و درصد پورسانت مميزي و گواهينامه ايزو بر نخيل! و صد افسوس كه دست خيلي ها بلند است و گواهينامه هاي اين جوري دم دست! و عجيب تر آن است كه مدعيان كيفيت (مميزين و مشاورين كيفيت) چه ارزان خودشان را در معرض فروش گذاشته اند. در ادامه اين گواهي دهنده محترم از من پرسيد شما چه شرايطي براي همكاري مد نظر داريد و من به او گفتم هميشه از كارفرمايانم خواسته ام هيچ كار سختي را در اين رابطه انجام ندهند و تنها الزامات بند 7-4 استاندارد ايزو 9001 درباره ارزيابي تامين كنندگان را دنبال نمايند و هر چه از دل اين ارزيابي بيرون آمد به همان استناد كنند.

البته فرصت نشد به اين گواهي دهنده محترم بگويم كه سازمان ايزو توصيه هايي براي ارزيابي گواهي دهندگان ارايه كرده است كه در اينجا مي تواند آن را مطالعه نمايد ولي اكنون در اين پست به اين مهم اشاره مي كنم. اميد است مورد استفاده مديران سازمان هاي خواهان گواهينامه ايزو قرار گيرد و كمكي هر چند كوچك براي جلوگيري از آسيب ديدن بيشتر استاندارد ايزو در ايران شود. 

Comments