فراخوان مشاوران مديريت

posted Jul 27, 2010, 10:28 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:36 PM ]

مشاورین محترم مدیریت و مشاغل مشابه، احتراما به استحضار می رساند سازمان مديريت صنعتي در نظر دارد بانك اطلاعاتي مشاوران مديريت براي استفاده از همكاري آنان در پروژه هاي خود را تكميل نمايد. لذا از آن دسته از مشاوران كه مايل به همكاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد تا فرم فراخوان مشاوران مديريت را تكميل و ارسال نمايند. 

 

Comments