خانمی که اخراج می کنه یا نگه می داره

posted Jun 8, 2013, 11:23 PM by حسین صادق‌فر

در مقاله ۱۴ عادت بد در محیط کار که می تواند باعث اخراج شما شود که نردبان آن را منتشر کرده است مطالب قابل توجهی مطرح شده است ولی به نظر من هیچ سنخیتی با شرایط بازار کسب و کار کشور ما و شرکت هایی که در آنها مشغول به کار هستیم ندارد. افراد زیادی را می شناسم که تقریبا هر ۱۴ عادت بد برشمرده را دارند و هنوز سر کار خودشان هستند و افراد زیاد دیگری را می شناستم که تقریبا هیچ کدام از این عادات بد را ندارند ولی از کارشان اخراج شده اند...! 

توی کشور ما اگر استخدام بشی و مخصوصا توی یک شرکت دولتی هم استخدام بشی تقریبا اخراج کردنت محاله ! مگر اتفاق خاصی رخ بده... و اگر هم در شرکت خصوصی کار کنی نیازی به هیچ دلیل منصفانه ای وجود نداره تا عذرت رو بخوان... البته منظور من تمام شرکت های خصوصی نیست. ولی در بسیاری از اونها وضع به همین منواله...! اسمش رو هم میذارن تعدیل نیروی کار، صرفه جویی اقتصادی، بهره وری و ... از این جور حرفا!

شرکتی رو می شناسم که یکی از مدیران خانم این شرکت ارتباط نزدیکی با مدیرعامل داره و کافیه این خانم از کسی توی شرکت خوشش نیاد حالا هر چی هم نردبان بگه ۱۴ عادت بد در میحط کار که می تواند باعث اخراج شما شود ... من که می گم نه همین خانم هستش که سبب اخراج یا ماندگاری کارکنان اون شرکت میشه...

Comments