كلمات كليدي

posted Jul 6, 2010, 6:00 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:35 PM ]

همکاران گرامی مشاورین عزیز: آیا می دانید مهمترین کلمات کلیدی که جستجوی آنها در گوگل بازدید کنندگان زیادی را به سوی مشاور مدیریت سوق داده است عبارتند از:
مدیریت، مشاور، برون سپاری، مدیریت زمان، ارزیابی متوازن، مدیریت راهبردی، نظام آراستگی، اصول مدیریت، خود کارآمدی، نمودار استخوان ماهی
شاید تحلیل این کلمات کلیدی، بتواند راهگشای جهت دهی خدمات مشاوره مدیریت گردد. 

Comments