ايزو ميزو

posted May 22, 2011, 9:32 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:34 PM ]
همكاران محترم، مناسب است توجه شما را به متن آگهي كه يكي از فعالين در حوزه سيستم هاي مديريت در وبلاگش منتشر نموده است جلب نمايم:

 

فروش ویژه مستندات ایزو، نرم افزار کنترل موجودی و برنامه ریزی مواد شامل:

ISO TS

کلیه روش های اجرایی، دستورالعمل ها، استانداردها، نمونه های عملی اجراشده FMEA,SPC,CONTROL PLAN,….))

ISO 9001:2000

 کلیه روش های اجرایی، دستورالعمل ها، استانداردها، نمونه های عملی اجرا شده

 نرم افزار کنترل موجودی و برنامه ریزی مواد تحت اکسل به همراه راهنما

و سایر مطالب در قالب پکیج های جدا 

به همراه کلیه مطالب موجود در وبلاگ

 نرم افزار انبار داری

کلیه موارد فوق: فقط 10000 تومان

 

اگر چه وبلاگ ايشان حاوي مطالب مفيد و مستندات كاربردي نظير برخي از استانداردهاي سيستم هاي مديريت است و خود بنده نيز از آنها استفاده كرده ام ليكن ثبت چنين آگهي براي فروش اين گونه محصولات به ويژه آنهايي كه بايد خاص هر سازمان طراحي و توليد گردد مانند روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري، جاي بسي تعجب دارد.

اگر اين رويه را تداوم بخشيم به اينجا خواهيم رسيد كه فردا روز، فردي پيدا مي شود و يك بسته كامل از مستندات ايزو را براي سازماني فرضي توليد كرده و از همه مديران سازمان ها خواهد خواست تا آن را براي سازمان خودشان خريداري نمايند. اگر چه اين رويه متاسفانه تا كنون نيز اتفاق افتاده است و مشاور مديريت به آسيب ناشي از آن در مقاله اي جداگانه پرداخته است ليكن باز هم توجه به اين مهم جاي هشداري جدي دارد. از اين رو براي چندمين بار از همكاران خودم خواهش مي كنم كه پرهيز كنند از انتشار چنين مستنداتي و پرهيز كنند از انتشار چنين آگهي هايي تا بيش از اين به استانداردهاي ايزو در اين مملكت آسيب وارد نشود.

فرض كنيم مديري پيدا شود و ده هزار تومان براي دريافت محصولاتي كه در آگهي بالا مطرح شده است پول هم بدهد. حتي نه يك مدير بلكه 10 مدير اين كار را بكنند! آيا از اين فروش اين گونه محصولات بايد شعف زده شويم و بر خود بباليم و خود را فروشنده خوبي بدانيم؟ آيا اصلا ارايه خدمات مشاوره براي يك سازمان با فروش محصول به همان سازمان يكي است؟ اگر اين گونه است بنده پيشنهاد مي كنم فروش ساير محصولات مورد نياز آن سازمان نظير برنج، چاي، قند و شكر را نيز براي ارايه به كاركنان سازمان در سبد محصولات خود قرار دهيم!

Comments