مراحل پياده سازي ايزو 9001

posted Aug 18, 2010, 10:29 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:31 PM ]

مدیریت محترم، برای پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 در سازمان لازم است مراحل مشخص شده ای را دنبال نمایید. معمولا در اولین گام قراردادی با مشاور ذیصلاح منعقد می گردد و سپس مشاور تمامی مراحل پروژه طراحی و پیاده سازی استاندارد را طرحریزی و مدیریت خواهد نمود.
 البته سازمان هایی بوده اند که بدون انعقاد قرارداد با مشاور خود راسا نسبت به این امر مبادرت ورزیده اند و البته با مشکلات زیادی روبرو شده اند و هزینه های پنهان قابل توجهی نظیر تکرار ممیزی صدور گواهینامه را نیز متحمل شده اند. 

توصیه های ایزو 9001 که مشاور مدیریت آنها را تدوین نموده است توضیحات کاملی در رابطه با مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 را برای شما به ارمغان آورده است. همچنین شما می توانید متن کامل استاندارد ایزو 9001 را که به صورت مصور درآمده است روی وب سایت مشاور مدیریت ملاحظه نمایید.
 خواهشمند است مطلب مطرح شده، همراه با پیوندهایی که در این مطلب به آنها ارجاع داده شده است را مطالعه فرمایید. پس آنگاه و در صورت نیاز برای رفع ابهامات احتمالی از تماس با مشاور مدیریت دریغ نفرمایید. 

Comments