ايزو 50001

posted Jul 8, 2010, 10:39 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:44 PM ]
مدير گرامي،
خوب است بدانيد به زودي استاندارد ايزو 50001 كه در زمينه مديريت انرژي كابرد دارد، به صورت نسخه پيش نويس اين استاندارد توسط سازمان بين المللي ايزو منتشر خواهد شد. اگر تمايل داريد از اين استاندارد براي مديريت انرژي در سازمان خود استفاده نماييد با مشاور مديريت همراه باشيد تا به محض دريافت خبر انتشار نسخه اصلي اين استاندارد بتوانيد از آن در سازمان خود استفاده نماييد. اكنون پيشنهاد مي گردد به خبري كوتاه در اين زمينه كه اخيرا در وب سايت سازمان بين المللي ايزو 9001 منتشر شده است توجه فرماييد:

ايزو 50001 چارچوبي را براي كارخانه هاي صنعتي، شركت هاي تجاري، يا ادارات كل كه انرژي را مديريت مي كنند، ايجاد مي نمايد. با هدف قراردادن بخش هاي اقتصاد ملي پيش بيني مي گردد اين استاندارد در بيش از 60% استفاده انرژي دنيا تاثير گذار باشد.

اين استاندارد بر مبناي عناصر مشترك بكاررفته در استانداردهاي سيستم هاي مديريت ايزو تدوين شده است تا اطمينان حاصل شود كه سازگاري سطح بالايي با استاندارد ايزو 9001 (مديريت كيفيت) و ايزو 14001 (مديريت زيست محيطي) دارد. مزاياي استاندارد ايزو 50001 عبارت است از:

- چارچوبي براي يكپارچه سازي بازده انرژي به شيوه هاي مديريتي،

- استفاده بهتر از دارايي هاي موجود مصرف انرژي،

- الگوبرداري، اندازه گيري، مستندسازي و گزارش دهي بهبود شدت انرژي و پروژه هاي تاثير گذار مرتبط كه باعث كاهش نشر گازهاي گلخانه اي (GHG) مي شوند،

- شفاف سازي و ارتباطات بر روي مديريت منابع انرژي،

- مديريت انرژي به بهترين شيوه و رفتارهاي مناسب مديريت انرژي،

- ارزيابي و اولويت دهي به پياده سازي فن شناسي بازده انرژي هاي نو،

- چارچوبي براي افزايش بازده انرژي ميان چرخه تامين،

- بهبود مديريت انرژي در زمينه پروژه هاي كاهش نشر گازهاي گلخانه اي.

يادآوري: براي دريافت اصل خبر كه ترجمه بخش هاي مهم آن را مطالعه فرموديد به اينجا مراجعه نماييد. 

Comments