درد بی درمون ایزو توی ایران

posted Jan 1, 2012, 11:21 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 1, 2012, 11:22 PM ]

مستندات سیستم مدیریت یکپارچه IMS را فرستادیم واسه ممیزی مستندات پیش گواهی دهنده و خودمون می دونیم که مشکلاتی داره! چون عجله ای شد گفتیم با همین مشکلات بفرستیم تا آنها نیز نظرشان را بدهند بعد سر فرصت و یکجا نسبت به اصلاحات مستندات از جمله نظامنامه اقدام کنیم.

گواهی دهنده محترم نامه زده که مستندات شما مورد تایید است و به زودی ممیزی در محل انجام خواهد شد...!

باز بگید چرا ایزو توی این مملکت دردی از کسی دوا نکرده...! واقعا چه انتظاری دارید و اصلا دوا نشدن دردهای مدیریتی مون رو چرا از ایزو می دونیم و به عملکرد خودمون انتقادی نداریم؟

Comments