آسيب هاي نوين ايزو 9001

posted Nov 1, 2012, 1:21 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 1, 2012, 1:22 AM ]

مكان عجيبي نيست دنياي مميزي براي صدور گواهينامه بر مبناي استاندارد ايزو 9001 در ايران! كه همانند ديگر پديده هاي وارداتي از همان بدو ورود به فرهنگ اين مرز و بوم نچسبيده و تا آخر هم مانند فرزند ناتني باهاش رفتار خواهد شد.... حتما مي‏دونيد كه تحريم ها دامن ايزو را هم گرفته و تعداد شركت هاي گواهي دهنده در ايران بسيار كمتر از گذشته شده و فضاي رقابت را براي كساني كه باقي مانده است آنچنان گشوده كه برخي از شركت هاي گواهي دهنده و تعداد انگشت شماري از مميزي اين شركت ها دست به كارهاي عجيب و غريبي مي زنند...!

مميز محترم كه تقريبا هيچ تخصصي در فرايندهاي اصلي سازمان مميزي شونده ندارد در يك اقدام ناجوانمردانه هنگام مميزي الزامات عمومي استاندارد ايزو 9001 و ديگر استانداردهاي اين خانواده محترم! چنان عدم انطباق هايي از مقوله آموزش و عمدتا آموزش هاي مورد نظرش، مانند آشنايي با الزامات ايزو، مستندسازي و مميزي داخلي مي گيرد كه صدور گواهينامه را با دل نگراني هاي نماينده مديريت و ديگر مديران سازمان روبرو مي سازد...!

اما ايشان در كمال خونسردي و بدون توجه به اينكه اين بازي، يك بازي جوانمردانه fair play نيست آنچنان به تاخت و تاز ادامه مي دهد كه چاره اي جز گذراندن يك دوره آموزشي با خود ايشان براي رفع اين مغايرت باقي نمي ماند.... و اما بخوانيد مكالمات پاياني اين بازي ناجوانمردانه را ...:

-          نيازي نيست به شركت گواهي دهنده اعلام كنيد! مي توانيد با خودم قرارداد آموزشي ببنديد. در خدمتم...!

-          حتما بايد يك دوره كامل مثلا سه روزه برگزار نماييد و كمتر از آن فايده اي ندارد...!

-          هزينه اين دوره اگر با شركت باشد ... ريال و حال كه با من هستيد بسيار كمتر از آن براي شما خواهد شد...!

-          لطفا اول پول را واريز كنيد و سپس از من بخواهيد كه براي تدريس و رفع عدم انطباق خدمت برسم...!

افسوس كه در اين كشور مديريت زده! هيچ داوري براي زدن سوت اخطار پيدا نمي شود.

Comments