اعتقاد نداشتن

posted Nov 1, 2012, 1:19 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 1, 2012, 1:19 AM ]
در خصوص این مقاله خدمت شما عرض می کنم که تمام مواردی که نوشته اید درست است ولی نکته اصلی را فراموش نموده اید. نکته اصلی این است که در ایران مدیران ارشد و به طبع مدیران زیر دست هیچ اعتقادی به این استاندارد {استاندارد ایزو ۹۰۰۱} ندارند و جالب اینجاست که حتا آموزش نیز برای آنها بی تاثیر است. دلیل اصلی آن را هم عدم شایستگی کافی مدیران می دانم که اکثرا با ضوابط و یا ملاحظاتی انتخاب می شوند حتا در شرکت های خصوصی نیز صرفا سرمایه تعیین کننده مدیر عامل می باشد. به معنای واقعی مدیر با سواد حتا اگر دکتر باشد نداریم. بنده به عینه مشکلاتی در شرکت های ایرانی دیده ام که اصولا با توجه به آنها، پیاده سازی درست این استاندارد به رویا شبیه است. نکته جالب اینجاست که همین مدیران اصرار زیادی در گرفتن این گونه استانداردها دارند البته بدون پیاده سازی واقعی! دلیل اصلی مخالفت با اجرای درست این استاندارد نه این که صرفا بی سوادی باشد بلکه تا حدی می توان گفت این است جلوی سو استفاده از شغل ها را نیز می گردد که چنین چیزی کلا مطلوب کسی که خود سوء استفاده می کند نیست. 
Comments