هر روز دریغ از دیروز

posted Jul 4, 2013, 6:13 AM by حسین صادق‌فر

وقتی پای درست کردن مملکت می رسه همه توپ رو میندازن توی زمین دیگران... رفتم واسه تعویض روغن ماشین ... بهش میگم ۲۰ سال پیش وقتی هنوز پیکان سری توی سرا داشت تعویض روغنی ها کارت تعویض روغن رو یه کش می بستن که بندازیم گردن ساسات پیکان... حالا هم که اثری از پیکان و ساساتش نیست شما هنوز کارت تعویض روغنت رو با کش می دی دست ملت؟

یادش بخیر صاایران یه شعاری داشت می گفت: ...


Comments