معيارهاي انتخاب گواهي دهنده

posted Jul 6, 2010, 6:08 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:19 PM ]
مدير گرامي: جهت استحضار شما به عرض مي رسد مشاور مدیریت برای یکی از کارفرمایان طرف قرارداد خود در حال شناسایی و انتخاب ممیز خارجی و گواهی دهنده ایزو ۹۰۰۱ است. بدین منظور تعدادی گواهی دهنده شناسایی شده اند و پس از دریافت پیشنهاد قیمت از سوی ایشان در حال ارزیابی توانمندی های هر یک هستیم. برای اطلاع مدیران گرامی و دیگر علاقه مندان به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ معیارهای ارزیابی مطرح شده به شرح نامه زیر که برای گواهی دهندگان شناسایی شده ارسال شده است، به اطلاع می رسد. امید است مورد استفاده قرار گیرد. لطفا با ارایه نقطه نظرات خود مشاور مدیریت را در بهبود این معیارهای ارزیابی همراهی نمایید.

 

جناب آقای ...
مدیر محترم شرکت گواهی دهنده ...
باسلام
احتراما به استحضار می رساند نامه شماره ــ مورخ ــ‌ آن شرکت محترم در خصوص پیشنهاد قیمت ممیزی خارجی برای شرکت ــــ دریافت گردید. به منظور تکمیل اطلاعات برای ارزیابی توانمندی های آن شرکت محترم و مقایسه با سایر گواهی دهندگان شناسایی شده ضروری است اطلاعات زیر در اسرع وقت در اختیار قرار گیرد:
1- مشخصات نماینده مدیریت و شماره تماس ایشان در سازمان های مشابه که از آن گواهی دهنده محترم گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ دریافت داشته اند.
2- مشخصات اعتباردهندگان (Accreditation Bodies) به آن گواهی دهنده همراه با نشانی اینترنتی معتبری که بیانگر تحت اعتبار بودن آن گواهی دهنده محترم از این اعتبار دهندگان باشد.
3- تصویر گواهینامه ایزو 17021 (ویرایش 6) که از سوی اعتباردهندگان برای آن گواهی دهنده محترم صادر شده است.
4- تاییدیه معتبر از سوی گواهی دهنده مبنی بر اینکه شرکت ــــ (نماینده ایرانی گواهی دهنده) نیز از صلاحیت لازم برای ممیزی و پیشنهاد صدور گواهینامه برخوردار است.
5- پیش نویس قرارداد همکاری به گونه ای که تمامی الزامات قراردادی مرتبط در آن تدوین شده باشد.
خواهشمند است مقرر فرمایید در خصوص ارایه اطلاعات درخواست شده اقدام لازم مبذول گردد.

Comments