بدعتي نگران كننده

posted Jul 19, 2010, 4:37 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:17 PM ]

مدیر گرامی، جالب است بدانید در برخی دانشگاه های کشور و در برخی رشته ها بدعت های علمی نگران کننده ای از سوی برخی از اساتید آغاز شده است. موضوع از این قرار است که این اساتید گرانمایه! از دانشجویان می خواهند که مقاله و یا پایان نامه ای را در موضوعی مشخص تدوین نمایند و بدون هیچ گونه زحمتی برای راهنمایی دانشجویان گرامی مبنی بر رفع مسایل و مشکلات آنچه تدوین شده است از آنها می خواهند که مقاله یا پایان نامه خود را در یکی از نشریان کاغذی یا الکترونیکی منتشر نمایند تا نمره خود را بگیرند.  

بنده خدا دانشجوی از همه جا بی خبر به زحمت افتاده و در به در دنبال نشریه ای می گردد تا مطالب وی را منتشر نماید. جالب است که در ابتدای این مطالب حتما باید نام استاد هم ذکر شده باشد حال اگر این مطلب مناسب بود و منتشر شد برای جناب استاد نابرده رنج، گنج میسر می شود و اگر مناسب نبود ضرری متوجه کسی نشده است البته چه بسا مسئولین آن نشریه زحمت کشیده و با راهنمایی هایی آن مطلب را به سمت یک مطلب خوب سوق دهند و بدین صورت و پس از انتشار مطلب به سواد دانشجو و استاد گنج یافته کمکی ناچیز! خواهند کرد. 

Comments