آیا سازمان شاد در ایران داریم؟

posted May 17, 2015, 1:23 AM by حسین صادق‌فر   [ updated May 17, 2015, 6:16 AM ]
آیا سازمانی را در ایران می شناسید که مدیران ارشد آن برای توسعه شادی در سازمانشان چنین عکسی بگیرند؟

https://sites.google.com/site/sadeghfar/note/ayasazmanshaddrayrandarym/Humor-At-Work.jpg?attredirects=0

Comments