استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها در ایران

posted Dec 25, 2011, 5:29 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Dec 25, 2011, 5:35 AM ]

چهار سال پیش وقتی با چند بیمارستان برای طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو گفتگو داشتم و در تعدادی از آنها این استانداردها پیاده سازی شد بسیاری معتقد بودند این دیگه چه داستانی است که راه افتاده...! بسیاری می گفتند ایزو مخصوص کارخانه هاست و چه ربطی به بیمارستان ها و مراکز درمانی دارد...؟ آن روزها افسوس می خوردم که چرا این گونه فکر می کنند و ندانسته این استاندارد مدیریتی مناسب را مورد بی توجهی قرار می دهند...

امروز که واسه گفتگو درباره پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها که ظاهرا ترجمه بی کم و کاست استانداردهای حوزه درمان کشور استرالیا است، رفتم، واسم جالب بود که دست اندرکاران بیمارستان می گفتند که آنچه به خاطر ایزو تا حالا مستندسازی و پیاده سازی کرده اند بیش از 70% الزامات این استاندارد بسیار قوی و مناسب برای اعتبار بخشی بیمارستانشان را پوشش می دهد. ولی مشکل شان اکنون این است که به خاطر فشاری که وزارت بهداشت و درمان به دانشگاه ها و از آن طریق به بیمارستان ها وارد شده نمی دانند از کجا شروع کنند تا در این زمان کوتاه و با کمترین هزینه بهره ای بی اندازه ببرند....

جالب است امروز هم افسوس می خورم که چرا زمان را از دست دادیم و وقتی کاری از دستمان می آمد کاری نکردیم...! و جالب تر آنکه باز هم همچون گذشته بسیاری به دنبال برگزاری مناقصه واسه انتخاب مشاور برای پیاده سازی استانداردهای اعتباربشخی در بیمارستان ها هستند. به یکی از روسای بیمارستان ها گفتم آقای دکتر .... آیا شما به بیمارانتان توصیه می کنید واسه عمل جراحی قلب باز هم مناقصه برگزار کنند...!


Comments