يك پيام

posted Jan 25, 2011, 10:35 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 11:09 PM ]

آقای صادق فر امیدوارم همواره موفق باشید. من خواستم ازتون تشکر کنم تا حالا به این موضوع دقت نکرده بودم که مدیریت خود درسته نه مدیریت زمان. امروز ما یک جلسه ای داشتیم در خصوص بهبود. کلیپی در این جلسه پخش شد. موضوعی که در این کلیپ عنوان شده بود این بود که چرا علیرغم وجود آموزش های زیاد برای همکاران و همچنین تشویق و برقراری رفاهیات باز هم انگیزه برای بهبود و پیشرفت وجود ندارد؟ آقای دکتر امامی در سخنرانی خود در دومین همایش بنیاد توانمد سازی نیروی انسانی خیلی خوب به این موضوع پرداختند. ایشان عنوان کردند راه حل از بین بردن همه این کاستی ها اینست که توان ذهنی افراد باز شود. فردی که مدام بگوید نمیشود من نمیتوانم محیط بر من حکم فرماست من بدشانسم و ... هرقدر هم آموزش ببیند هر قدر هم پاداش بگیرد فایده ای ندارد چون او عقیده دارد که نمیتواند. من برای اولین بار بود که اینقدر خوب جواب سوال همیشگی ام را گرفتم و حتی راهکارهایی که میتوانم داشته باشم جهت بهبود. پس باید توان ذهن را باز کرد . ذهن های بسته را گشود در انسانها آرزو و خواسته ایجاد کرد کاری کرد که به خواسته ها و آرزوهایشان بیندیشند. به جای گفتن چرا نمیشود بگویند چگونه میشود؟ در کنار همه اینها به نیروی خداوند توکل کنند.  دوباره با صحبت شما گویا به درستی بیشتر این واژه پی بردم مدیریت خود. که می توان بذر آن را در کاشتن درست آرزو ها و سپس چیدن برنامه برای چگونگی تحقق آنها جست.
واقعا خوشحالم از اینکه میتوانیم تبادل نظر داشته باشیم و این حقیر رو قابل میدونید که ایمیل می فرستید. در پناه حق موفق باشید. 

Comments