PhD in 3 یا گزارش آسانسوری

posted Sep 7, 2011, 11:13 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Sep 7, 2011, 11:19 PM ]
مدیریت محترم، مناسب دانستم شما هم با این ایده بسیار خوب آشنا شوید و از سازمان خود بخواهید در ارایه گزارش های مشابه عملکردی به شما استفاده نمایند. در جایی دیگری ایده ای مشابه خوانده بودم به نام گزارش آسانسوری که مشابه این ایده بود. لطفا مطالعه فرمایید.
... مسابقه به این شکل خواهد بود که دانشجویان دکترا در سه دقیقه و فقط با یک اسلاید باید در مورد تز دکترایشان توضیح بدهند. مسابقات ابتدا در سطح دانشکده‌ها و بعد هم در سطح دانشگاه برگزار خواهد شد. از هر دانشکده یک نفر به مرحله دانشگاهی خواهد رفت و نفر اول 5000 دلار، دوم 3000 دلار و سوم 2000 دلار بورسیه برای شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی دریافت خواهند کرد. ...
ادامه و اصل مطلب اینجا است.

Comments