شهر شهر فرنگه ایزو از همه رنگه

posted Jan 1, 2012, 10:43 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 1, 2012, 10:44 PM ]

گواهینامه ایزو 9001 قبلا گرفته اند. اکنون دنبال آن هستند که این گواهینامه را با ایزو 14001 و OHSAS 18001 در هم آمیخته و گواهینامه IMS بگیرند...! خلاصه یک رقابتی افتاده توی این شرکت که بیا و ببین!

سایر واحدها هم دنبال دیگر استانداردهای ایزو هستند. نمونه عرض کنم:

آموزش ایزو 10015

فروش ایزو 10004

فناوری اطلاعات ایزو 20000 و 27000

انرژی ایزو 50001

کنترل پروژه ایزو 10006

...

ولی امان از یک ذره هارمونی ...! خدا آخر و عاقبت این گونه شرکت ها رو بخیر بگذرونه!

Comments