خدمات رايگان مشاور مديريت

posted Jul 5, 2010, 4:21 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Aug 6, 2013, 11:12 PM ]

مدیر گرامی،

همان گونه که مستحضر هستید پذیرش و پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 می تواند یک تصمیم استراتژیک برای هر سازمان باشد. طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت سازمان بر مبنای این استاندارد تحت تاثیر عوامل زیر است:

الف- محیط سازمان و تغییرات و مخاطرات آن محیط،

ب- نیازهای متغیر آن،

پ- اهداف خاص آن،

ت- محصولاتی که ارایه می نماید،

ث- فرآیندهایی که به خدمت می گیرد،

ج- اندازه و ساختار سازمانی آن.

یادآوری: الزامات معین شده در این استاندارد بین المللی برای یک سیستم مدیریت کیفیت، مکمل الزامات مرتبط با محصول است و شکل یکسان مستندسازی این الزامات از جمله اهداف و خواسته های استاندارد ایزو 9001 نیست.

بسیاری از مدیران به خاطر آنکه آشنایی کافی با الزامات این استاندارد بین المللی ندارند به منظور طراحی و پیاده سازی آن در سازمان خود از خدمات مشاور استفاده می نمایند. همچنین اگر چه استاندارد ایزو 9001 دریافت گواهینامه برای این استاندارد را در سازمان الزام ننموده است لیکن تقریبا تمامی سازمان هایی که الزامات این استاندارد را پیاده سازی می نمایند با صرف هزینه های قابل توجه گواهینامه این استاندارد را نیز از شرکت های گواهی دهنده دریافت می نمایند. رویه جاری در سازمان های ایرانی خواهان دریافت گواهینامه ایزو 9001 که مشاور مدیریت جزییات مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را تشریح نموده است، مرسوم بوده و اگر چه این رویه با آسیب هایی که مشاور مدیریت به آنها اشاره کرده است، همراه شده لیکن سازمان ها همچنان از این رویه پیروی می نمایند و از زمانی که این استاندارد در ایران معرفی شده تغییری در رویه پیاده سازی آن بوجود نیامده است. روش های زیر از جمله تغییراتی می تواند باشد که اجرای آنها در پیاده سازی این استاندارد بین المللی امکان پذیر است، لیکن به این موارد محدود نمی گردد:

الف- پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 بدون دریافت گواهینامه آن،

ب- تربیت ممیزین داخلی ذیصلاح و حرفه ای و استفاده از خدمات ایشان که از سرمایه های انسانی سازمان محسوب می گردند،

پ- استفاده از خدمات مشاور حرفه ای و ذیصلاح به صورت مستمر،

علاوه بر روش های یاده شده امکان دیگری که به عنوان خدمات ابداعی و منحصر بفرد مشاور مدیریت در این یادداشت معرفی شده است نیز می تواند از سوی شما مدیر ارجمند مورد استفاده قرار گیرد. در این روش کلیه خدماتی که به صورت مجازی در خصوص طراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 از مشاور مدیریت درخواست می گردد رایگان بوده و شما مدیر گرامی می توانید با تکمیل فرم درخواست خدمات رایگاه از مشاور مدیریت، درخواست خود را برای دریافت این خدمات مطرح فرمایید. امید است این روش نوین که تجربه سال های پی در پی مشاور مدیریت با سازمان های مختلف تولیدی و خدماتی در مقوله طراحی، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت مطابق استاندارد ایزو 9001 پشتوانه آن است گامی موثر در پیاده سازی و بهبود سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان‌های ایرانی گردد. 

خواهشمند است در صورت صلاحدید مقرر فرمایید برای دریافت خدمات رایگان مطرح شده، این فرم تکمیل گردد. همچنین در صورت نیاز، از تماس با مشاور مدیریت با شماره همراه 09155014946 (حسین صادق فر) دریغ نفرمایید.