ارزیابی عملکرد با رویکرد 360 درجه

posted Oct 20, 2011, 12:07 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 20, 2011, 12:08 AM ]

مدیریت محترم، شما از چه روشی برای ارزیابی عملکرد مدیران خود بهره می برید؟ آیا هنگام ارزیابی عملکردها تنها به نظرات خودتان کفایت می کنید؟ آیا سوابق کارهای انجام شده را هم مدنظر قرار می دهید؟ آیا می توایند تمام کارهای یک سال یا شش ماه یک مدیر را در یک روز ارزیابی نمایید؟ آیا به دنبال کمی کردن ارزیابی ها هستید و یا به ارزیابی های کیفی هم بها می دهید؟

ارزیابی 360 درجه یک روش ارزیابی هست که با توجه به نکات ارزشمند موجود در آن از سوی عالمان مدیریت برای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان سازمان کاملا توصیه شده است. آیا با این روش آشنا هستید؟

بنده اخیرا در یکی از شرکت های طرف قراردادم با الهام گرفتن از روش ارزیابی 360 درجه توانستم عملکرد مدیران آن سازمان را در پیاده سازی پروژه نظام آراستگی و یا همان فایو اس معروف مورد اندازه گیری قرار دهم. علاوه بر اینکه امتیاز هر مدیر مشخص گردید، نکات ارزنده ای بعنوان نقاط قوت و ضعف مدیران نیز بدست آمد. فضا کاملا مناسب برای ارزیابی بود و با فیلم برداری و ثبت یادداشت ها از نکات مطرح شده، توانستیم مستندسازی کاملی نیز از این نوع ارزیابی داشته باشیم.

برای اطلاع از جزییات روش این گونه ارزیابی از تماس با مشاور مدیریت دریغ نفرمایید.

Comments