نمايشگاه بازنگري مديريت

مديريت محترم، آيا مي دانيد ...

- بازنگري تناسب، كفايت و اثربخشي سيستم مديريت سازمان يكي از مسئوليت هاي خطير شماست؟

- اگر در مسير دستيابي به اهداف سازمان هر چند وقت يكبار عملكرد فرآيندهاي مختلف سازمان را مورد بررسي قرار ندهيد سردرگمي در امور روزمره سبب نرسيدن به اهداف مي گردد؟

- شور و نشاط و مشاركت سازنده مديران و كاركنان سازمان يكي از شروط اصلي عملكرد مناسب سيستم مديريت سازمان است؟

- بسياري از مديران سازمان هاي ايراني بدون توجه به اثربخشي برگزاري جلسات خسته كننده و بي فايده، بارها و بارها اين گونه جلسات را برنامه ريزي و برگزار مي كنند ليكن متوجه اين مهم نيستند كه با استفاده از ابزارهاي تكراري نمي توان انتظار نتايجي تازه را داشت؟

- نوآوري و خلاقيت تنها مخصوص كاركنان نيست و سازماني كه مدير آن نيز از ارايه طرح هاي نوآورانه بي بهره باشد نمي تواند در هدايت سازمان به سوي تغيير موفقيتي كسب نمايد؟

جلسات مديريتي تنها ابزار براي نمايش اطلاعات و نتايج عملكرد سيستم مديريت و فرآيندهاي آن در سازمان نيست. بلكه مي توان اين مهم را به شيوه هاي ديگر و البته اثربخش برنامه ريزي و اجر نمود.  نمايشگاه بازنگري مديريت يكي از ابزار موثر و البته منحصر به فردي است كه مشاور مديريت بر پايه تجارب حرفه اي خود اين محصول را طراحي و در تعدادي از سازمان هاي بزرگ توليد و خدماتي اجرا نموده است. در اين شيوه پس از طرحريزي و برپايي نمايشگاهي براي ارايه نتايج از پيش طرحريزي شده فرآيندها و عملكرد سازمان، از ذينفعان سازمان دعوت بعمل مي آيد تا از اين نمايشگاه بازديد كرده و نقطه نظرات خود را مطرح نمايند.

مشتريان،

صاحبان سهام،

اعضاي هيات مديره،

مديرعامل،

مديران و كاركنان سازمان،

خانواده كاركنان،

مسئولين كشوري، استاني و شهري،

تامين كنندگان و بسياري از كساني كه با سازمان در ارتباط بوده و از عملكرد آن منتفع مي شوند از جمله بازديد كنندگان اين نمايشگاه محسوب شده و لازم است علاوه بر نمايش عملكرد شش ماهه و يا يكساله سازمان، پيشاپيش براي خوشايند ايشان تمهيدات لازم را در نمايشگاه پيش بيني و فراهم نمود.

برنامه ريزي، آماده سازي، برپايي نمايشگاه گام هاي آغازين اين فرآيند منحصر به فرد بوده و در ادامه اين پروژه با مراسم افتتاحيه، بازديد از نمايشگاه تداوم يافته و مراسم اختتاميه پايان بخش آن خواهد بود. گام هاي برشمرده و نوع محصولاتي كه بايد در اين گونه نمايشگاه ارايه گردد متفاوت از نمايشگاه هاي مرسوم تبليغاتي بوده و بايد براي آن تدابير لازم را بكاربست.

 

  

 

مديريت محترم، براي كسب اطلاعات بيشتر و در صورت نياز به برنامه ريزي براي برگزاري چنين نمايشگاهي در سازمان خود، خواهشمند است از تماس با مشاور مديريت دريغ نفرماييد.