مینی مال (داستانک) ممیزی ایزو

posted Feb 21, 2010, 1:10 AM by حسین صادق‌فر   [ updated May 21, 2010, 11:20 PM ]
مدیران گرامی، نمایندگان محترم مدیریت سازمان های تولیدی و خدماتی و مشاوران گران سنگ پیاده سازی استانداردهای خانواده ایزو
شاید تا کنون حین انجام ممیزی های خارجی برای ثبت گواهینامه استانداردهای ایزو با مشاهده چنین گفتگویی بارها و بارها روبرو شده باشید. شاید هم نه ! نظر شما چیست؟  
 
 
Comments