ميني مال اهداف كيفيت ايزو 9001

posted Feb 10, 2010, 5:17 AM by حسین صادق‌فر   [ updated May 21, 2010, 11:20 PM ]

مشاوران محترم پیاده سازی استانداردهای خانواده ایزو ۹۰۰۱ شاید تا کنون با مشاهده چنین گفتگویی بارها و بارها روبرو شده باشند. شاید هم نه ! نظر شما چیست؟ 

Comments