او كيست

posted Nov 9, 2010, 9:05 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:16 AM ]

در 30 سالگي کارش را از دست داد.

در 32 سالگي در يک دادگاه حقوق شکست خورد.

در 34 سالگي مجددا ور شکست شد.

در 35 سالگي که رسيد,عشق دوران کودکي اش را از دست داد.

در36 سالگي دچار اختلال اعصاب شد.

در 38 سالگي در انتخابات شکست خورد.

در 48,46,44 سالگي باز در انتخابات کنگره شکست خورد.

به 55 سالگي که رسيد هنوز نتوانست سناتور ايالت شود.

در 58 سالگي مجددا سناتور نشد.

 

در 60 سالگي به رياست جمهوري آمریکا برگزيده شد.

نام او آبراهام لينکلن بود.

........

جا نزد.

هرگز جا نزنيد.

بازندگان آنهايي هستند که جا زدند. 

Comments