مساله كتابخانه اي

posted Nov 21, 2010, 11:46 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:15 AM ]

ساختمان کتابخانه انگلستان قدیمی است و تعمیر آن نیز فایده ای ندارد. قرار بر این شد کتابخانه جدیدی ساخته شود. اما وقتی ساخت بنا به پایان رسید، کارمندان کتابخانه برای انتقال میلیون ها جلد کتاب دچار مشکلات دیگري شدند. یک شرکت انتقال اثاثیه، از دفتر کتابخانه خواست که برای این کار سه میلیون و پانصد هزار پوند بپردازد تا این کار را انجام دهد. اما به دلیل فقدان سرمایه کافی، این درخواست از سوی کتابخانه رد شد.

فصل باران فرا رسید. اگر کتاب ها به زودی منتقل نمی شد، خسارات سنگین فرهنگی و مادی متوجه انگلیس می گردید. ريیس کتابخانه بیشتر نگران شد و بیمار گردید. روزی، کارمند جوانی از دفتر ريیس کتابخانه عبور کرد با دیدن صورت سفید و رنگ پریده ريیس، بسیار تعجب کرد و از او پرسید که چرا این قدر ناراحت است؟! ريیس کتابخانه مشکل کتابخانه را برای کارمند جوان تشریح کرد.

برخلاف توقع وی، جوان پاسخ داد: من سعی می کنم مساله را حل کنم. روز بعد، به پيشنهاد اين كارمند جوان در همه شبکه های تلویزیونی و روزنامه هاي محلي يك آگهی منتشر شد به این مضمون: "همه شهروندان می توانند به رایگان و بدون محدودیت کتاب های کتابخانه انگلستان را امانت بگیرند و هنگام بازگرداندن آن ها را به نشانی جدید تحویل دهند". 

Comments