خانه يا اداره

posted Aug 4, 2010, 9:50 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 7, 2011, 12:13 AM ]
محل كار يا خانه
آيا مي توان محيط كار را به گونه اي ساخت كه رفتاري مشابه اين نماهنگ پيش نيايد؟ البته بعضي ها يك كارهايي كردند.
(براي ديدن تصاوير بيشتر عبارت Google office را گوگل كنيد).
 
 
Comments