مواظب باشید رییس داره میاد

posted Sep 11, 2011, 11:56 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Sep 11, 2011, 11:59 PM ]
مدیریت محترم، اگر چه این ویدیو کوتاه یک نمایش است ولی آیا فلسفه آن در سازمان شما مشاهده نمی شود؟ آیا شما اجازه تفریح متناسب با کار برای حفظ انرژی کاری کارکنان و بروز خلاقیت در سازمان خودتان را داده اید؟
Comments