چشم اندازتان را از دست ندهيد

posted Jun 5, 2011, 5:12 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jun 5, 2011, 5:21 AM ]

 اغلب ما اكثر روزهاي هفته را صرف كار مي كنيم. گاه چنان در كارهاي غرق مي شويم كه چشم اندازمان را از دست مي دهيم. زماني به بالاترين حد كارآيي و به حداكثر خلاقيت مي رسيد كه در ازاي هر ساعت كار، دقايقي را استراحت كنيد. بررسي هاي روان شناختي مدرن نشان مي دهند كه وقتي حدود يك ساعت كار يا مطالعه مي كنيد و بعد حدود ده دقيقه را به استراحت مي گذرانيد، در پايان ده دقيقه استراحت از كارتان درك بيشتري به دست مي آوريد. روانشاسان اين را اصطلاحا "تاثير يادافزايي" نام داده اند.

لئوناردو داوينچي در ارتباط با كار نقاشي مي گفت: " ... بهتر است در فواصل كار زمان هايي را به استراحت بگذرانيد زيرا وقتي پس از استراحت به سر وقت كارتان باز مي گرديد، آن را بهتر داوري مي كنيد."

به توصيه استاد بزرگ عمل كنيد و برنامه ده دقيقه زمان تنفس و استراحت را در كارهايتان لحاظ كنيد. در مدت استراحت به موسيقي گوش بدهيد، مراقبه كنيد و يا تمرينات ورزشي كششي انجام بدهيد. از آن گذشته، از تعطيلات پايان هفته بهره برداري كنيد و هر سال به يك مرخصي طولاني برويد.

منبع: كتاب چگونه مانند لئوناردو داوينچي فكر كنيم. ترجمه مهدي قراچه داغي

Comments