فن پومودورو

posted Apr 26, 2011, 9:44 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 6, 2011, 10:58 PM ]

مدیریت محترم، پیرو گفتگوهای اخیر درباره معرفی فنون مدیریت زمان توجه جنابعالی را به معرفی مختصر تکنیک پومودور جلب می نمایم.

تکنیک پومودور یک روش مدیریت زمان است که توسط فرانسسکو کریلو در 1980 ابداع شده است. در این تکنیک از یک وسیله زمانسنجی برای شکست تناوب کارها به مدت های 25 دقیقه ای استفاده می شود. هر کدام از این تناوب های 25 دقیقه ای یک پومودور (به معنی گوجه فرنگی در زبان ایتالیایی) نامیده می شوند.

این روش با الگوبرداری از این ایده است که تفکیک های تناوبی می تواند چابکی ذهن را افزایش دهد. در این روش پنج گام اساسی به شرح زیر مد نظر قرار می گیرد:

1- فعالیت هایی را که تصمیم دارید انجام دهید مشخص نمایید.

2- زمانسنج پومودور را برای 25 دقیقه کوک کنید.

یادآوری: از تنظیم زنگ هشدار تلفن همراه یا وسایل مشابه نیز می توان استفاده کرد.

3- کار تعیین شده را تا زمانی که زمانسنج زنگ بزند ادامه دهید.

4- یک تنفس کوتاه مدت 5 دقیقه ای برای خود در نظر بگیرید.

5- برای هر چهار پومودور از یک تنفس طولانی تر (مثلا 15 تا 20 دقیقه) استفاده ببرید.
ترجمه شده از: ویکی پدیا 

Comments