چند كاره بودن!

posted Oct 13, 2012, 12:16 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Oct 13, 2012, 12:16 AM ]
آیا واقعا فکر می کنید که می توانید چندین کار را به صورت همزمان (Multitask) انجام دهید؟ یا فکر می کنید که می توانید بین چندین کار جابه جا شوید و سوییچ کنید؟ اگر جز این دسته از افراد هستید، این تمرین به شما نشان خواهد داد که انجام دادن همزمان چندین کار نه تنها هنر و استعداد نیست، بلکه افسانه ای است که باعث کاهش کارآیی و بهره وری شما می شود.
Comments