مملکت سیاست و گوگولی مگولی

posted May 27, 2013, 9:56 PM by حسین صادق‌فر   [ updated May 27, 2013, 10:12 PM ]
داشتم واسه تکمیل عکس های دوره آموزشی مدیریت زمان تصاویر مناسب با موضوع اولویت (priority) را گوگل می کردم به نتایج جالبی رسیدم وقتی این کلمه را به فارسی و انگلیسی گوگل کردم. تصاویر زیر گویای مطلب است و البته شما نیز می توانید این نکته را شخصا مشاهده فرمایید.
 
 
(برای مشاهده تصاویر بزرگ تر روی عکس ها کلیک کنید).