مدیریت زمان را بازی کنید

posted Jul 9, 2013, 10:47 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Jul 9, 2013, 10:51 PM ]

مدیریت زمان یک مهارت است که باید فراگرفته شود. تکنیک های متعددی برای مدیریت زمان وجود دارد ولی اگر دوست دارید مدیریت زمان خودتان را از طریق بازی و سرگرمی محک بزنید از این ۸ بازی مدیریت زمان استفاده نمایید.


Main Image