آیا مدیریت زمان در مجلس شورای اسلامی هم کاربرد دارد؟

posted Jan 7, 2014, 12:21 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Jan 7, 2014, 12:30 AM ]
مصطفی کواکبیان در مجلس هشتم گفته بود که هر دقیقه مجلس ۱۵میلیون تومان هزینه در بر دارد که بر اساس این برآورد طرح سؤال از هر وزیر در صحن علنی مجلس یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان هزینه دارد.
  • زمان ۳۰ دقیقه ای وزیر برای پاسخ به سؤال در کمیسیون ۴۵۰ میلیون تومان،
  • زمان ۵ دقیقه ای سخنگوی کمیسیون برای توضیح سؤال در صحن مجلس ۷۵ میلیون تومان،
  • زمان ۱۵ دقیقه ای وزیر برای پاسخ به سؤال در صحن ۲۲۵ میلیون تومان،
  • زمان ۱۵ دقیقه ای نماینده سؤال کننده در صحن ۲۲۵ میلیون تومان و
  • زمان ۵ دقیقه ای برای رأی گیری ۷۵ میلیون تومان هزینه دارد.  
Comments