زمان هاي برزخي

posted Apr 15, 2012, 8:46 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Apr 15, 2012, 8:47 PM ]

 در شبانه روز دوره هاي زماني زيادي وجود دارد كه مي توان آنها را "زمان هاي برزخي" ناميد. اين زمان هاي به ظاهر كم اهميت در واقع يكي از عوامل بسيار مهم اتلاف وقت افراد هستند. موارد زير تنها نمونه هايي از اين گونه زمان ها مي باشند:

*       مدت اتمام يك فعاليت تا شروع فعاليت بعدي

*       مدت پايان يك جلسه تا شروع جلسه بعدي

*       مدت خداحافظي زباني از خداحافظي واقعي

*       تكرار احوال پرسي هاي همسان در گفتگوهاي تلفني و حضوري

البته زمان هاي برزخي ممكن است يكي از لذت بخش ترين لحظات عمر اجتماعي هر فرد به حساب آيند ولي به سادگي نبايد به آنها اجازه ورود به برنامه ريزي هاي كاري روزانه را داد. خودآگاهي و شناخت ارزش هاي زماني نيمي از مبارزه است و نيم ديگر اين است كه به كساني كه از اين تهديد استفاده مي كنند، بدون رنجش گوشزد كنيم كه ...

 

به نقل از پايان نامه كارشناسي "تاثير مديريت زمان در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور بابل" نوشته زهرا پرچ

Comments