زندگی بر مبنای صفر

posted Jul 15, 2012, 11:02 PM by حسین صادق‌فر   [ updated Nov 7, 2012, 10:04 PM ]

بودجه‌بندی بر مبنای صفر، موضوع جالبی است تا بر پایه آن، ایدهٔ «زندگی بر مبنای صفر» مطرح شود. در «زندگی بر مبنای صفر» هر سال برای یکی دو روز خودمان را از شر‌ّ روزمرگی‌های زندگی خلاص کنیم و لختی از این چرخ و فلک زندگی پیاده شویم و بیندیشیم به کجا می‌رویم!
یکی یکی برنامه‌های زندگی‌مان را ارزیابی کنیم که کدام مفید است و کدام مضرّ؟ کدام یک به درد می‌خورد و سرانجام دارد و کدام نه آخر دارد و نه عاقبت؟ رفاقتمان را با کدام دوست و رفیق و همکار ادامه دهیم و پروندهٔ کدام دوستی‌ها را ببندیم؟ دیدن کدام فیلم و سریال را ادامه دهیم و کدام را قطع کنیم و کدام را به برنامه‌هایمان بیفزاییم؟ و به تعبیر بهتر، بودجه (زمان و توان) کدام برنامه را صفر کنیم و برای کدام برنامه‌ها بودجه (زمان و توان) بیشتری بگذاریم. این کار بر خلاف بودجه‌های دولتی در ایران شدنی است. اگر نتوانستید از دولت هم انتظاری نداشته باشید.


به نقل از تابناك: اصل اين مطلب با عنوان "بودجه صفر" در اينجا آمده است.

عكس از اينجا برداشته شده است.


Comments