پاتك طفره رفتن از كارها

posted May 26, 2011, 6:08 AM by حسین صادق‌فر   [ updated May 26, 2011, 6:25 AM ]

مديريت محترم،

آيا شما هم با تعداد زيادي از كارهاي ريز و درشت كه بايد در مدت زمان كوتاه آنها را انجام دهيد روبرو هستيد؟

آيا به تعويق انداختن كارها به دلايلي از جمله نداشتن زمان كافي، مهم بودن ساير كارها مانند شركت در جلسات و يا نداشتن تمركز در محيط كار، گريبانگير شما نيز هست؟

آيا شما نيز براي تكميل كارها با معضلي به نام كمال طلبي روبرو هستيد؟

آيا شما هم آرزو مي كنيد ايكاش بيش از 24 ساعت در شبانه روز وقت در اختيار مي داشتيد؟

اگر اين گونه است و اگر تمايل داريد از روش ها و ابزار متنوع مديريت زمان براي بالا بردن اثربخشي از وقتي كه در اختيار داريد بهره ببريد، پيشنهاد مي كنم از فن زير كه بسيار ساده ولي موثر است استفاده نماييد:

 

پاتك طفره رفتن از كارها

1- از فهرست كاري خود كارهايي كه در زمان هاي كوتاه، مثلا 10 دقيقه مي توانند انجام شوند را انتخاب كنيد.

2- يك ساعت زمان براي انجام تعدادي از كارهاي انتخاب شده در نظر بگيريد.

3- از فن "(10+2)*5" براي مديريت يك ساعت وقتي كه تعيين كرده ايد و انجام كارهاي فهرست شده به شرح زير استفاده نماييد:

1-3- در رابطه ياد شده عدد 10 به معني آن است كه به مدت 10 دقيقه و البته با تمركز كافي بر روي كاري كه در نظر گرفته ايد كار كرده و آن را به پايان برسانيد. طي اين 10 دقيقه شما بايست تنها و تنها كار كنيد و هيچ رويدادي نبايد مانع كار شما بشود.

يادآوري: اگر بتوانيد با تنظيم زنگ يك زمانسنج، مانند زمانسنج موبايل تان، براي تنظيم 10 دقيقه هاي كاري استفاده كنيد بسيار عاليست!

2-3- پس از پايان 10 دقيقه عرق ريختن براي اتمام كار، سعي كنيد به مدت 2 دقيقه (دومين عدد رابطه بالا) به خودتان استراحتي دلپذير پاداش بدهيد. نوشيدني ميل كنيد، نفس عميقي بكشيد، چرخي در اينترنت بزنيد و يا اينكه حداقل 5 دارت را به سمت سيبل هدف گيري پرتاب كنيد.

3-3- استراحت كافيست! لطفا براي بار دوم به كار بعدي و 10 دقيقه زمان بعدي كه در نظر گرفته ايد برگرديد و عرق ريختن را آغاز كنيد.

4-3- ده دقيقه عرق ريختن و دو دقيقه استراحت را براي 5 بار (عدد سوم در رابطه بالا) ادامه دهيد تا يك ساعت از زماني كه براي كاركردن اختصاص داده بوديد سپري شود.

4- يادتان باشد به هيچ عنوان مجاز نيستيد 2 دقيقه استراحت را از خودتان دريغ كنيد.

5- اگر كار تعيين شده در 10 دقيقه را توانستيد در مدت زمان كمتري سپري كنيد بلافاصله به كار بعدي حركت نكنيد، زمان استراحت را سپري كرده و آنگاه 10 دقيقه بعدي را شروع كنيد.

6- به ياد داشته باشيد نيازي نيست حتما كارهايتان را طي مدت 10 دقيقه به پايان برسانيد بلكه كافيست در راستاي پايان بخشيدن به آن كار به پيش برويد.

 

بخش هايي از اين مقاله ترجمه شده از مطالبي است كه در اينجا آمده است.

 

Comments