دزد و پلیس استراتژیک به سبک ایرانی

posted Dec 25, 2011, 5:27 AM by حسین صادق‌فر   [ updated Feb 4, 2013, 12:20 AM ]

چندسالی هست مستنداتی تولید کرده اند که بهش می گویند مدیریت استراتژی و با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن و ترکیب آن با دیگر ابزارهای مدیریت استراتژی به دنبال کاهش هزینه و خیلی از اهداف دیگر هستند. به تازگی از من خواستند که در بهبود این مستندات و روش ها کمکشان کنم.

 در اولین گام رفتم به دنبال تاریخچه موضوع تا بدانم کار را از کجا شروع کرده اند... ظاهرا با برگزاری جلسات آموزشی و تحلیل SWOT و تدوین چشم انداز، ماموریت و ... کار شروع شده بود ولی هیچ گونه سوابقی از ارزیابی SWOT بدست نیامد و استراتژی های اصلی مشخص نشده بود ولی اهداف استراتژیک را نوشته بودند و الان چند سالی هست که با تعریف پروژه برای رسیدن به این اهداف کار را ادامه داده اند ولی افسوس از یک گام پیشرفت...! یکی از مدیرانشان به تازگی در همایشی بین المللی! نیز شرکت کرده و مصر بود که یافته های این همایش را نیز در این داستان قرار دهد! هر چه سعی کردم بگویم مسیری که رفته اید راه به ناکجا آباد دارد ولی انگار راه به جایی نبردم...!

 خدا آخر و عاقبتمون رو بخیر کنه! پیش بینی می کنم تا چند سال دیگه در داشتن ابزارهای مدیریتی از کشورهای توسعه یافته جلو بزنیم ولی در بکارگیری آنها برای رسیدن به موفقیت های پایدار به هیچ کجا نرسیم...!

 یاد داستانی افتادم که یک پلیس دنبال دزده می دودید تا اونو بگیره ولی آنقدر سرعت دویدنش زیاد بود که از دزده عبور کرد...!

Comments